E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Fernaun Velozo įlanka

Indijos vandenyno įlanka Mozambike. 

Terms in other languages

Fernao Veloso Bay anglų kalba
Baía de Fernão Veloso portugalų kalba