E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  idilė (literatūros žanras)

Literatūros žanras, kuriam būdingi trumpi, giedros nuotaikos lyriniai epiniai kūriniai, vaizduojantys ramų kaimo žmonių (paprastai piemenų, žemdirbių) gyvenimą. Poetizuojama gamta, kaimo buities jaukumas ir ramumas, jausmų paprastumas, saikingumas. Dažna monologo, dialogo forma.

Source of the term description:

Lietuvių literatūros enciklopedija, http://www.literatura.lt/.

Terms in other languages

idyll; idyl anglų kalba
Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org (žiūrėta 2020 m. rugsėjo 21 d.).
eidyllion graikų kalba
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.