E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  ėsdinimas

Chemikalų vartojimas grafikoje, poligrafijoje, taikomojoje dailėje dirbinio paviršiaus faktūrai išgauti, ornamentui gilinti, grafikos klišėms parengti.

Source of the term description:

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Non-preferred term

nuodijimas lietuvių kalba
Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Terms in other languages

biting; acid-biting; biting in; etching anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.