E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  kraklė (stiklo dekoravimo technika)

Stiklo dirbinių dekoravimo technika: tankūs įskilimai stiklo dirbinio paviršiuje. Susidaro vėsinant ir vėl kaitinant stiklo ruošinį ar jau išpūstą dirbinį.

Source of the term description:

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Terms in other languages

crackle glass; ice glass; ice-glass anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.