E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Lietuvių mokslo draugystės spaustuvė