E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  P. Ovčinikovo aukso ir sidabro dirbinių fabrikas