E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Tabako ir papirosų fabrikas „Bravol“