E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus