E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  L. ir B. vidaus reikalų liaudies komisariatas