E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus