E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  dadaizmas

Modernistų literatų ir dailininkų judėjimas. Būdingas nihilistinis požiūris į tradicines visuomenės, kultūros ir meno vertybes, propaguota antimeno idėja, siekta provokuoti ir šokiruoti publiką. Atstovai: J. Arp, M. Ernst, M. Duchamp'as, F. Picabia, Man Ray.

Source of the term description:

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 89.

Non-preferred term

dada lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 89.

Terms in other languages

Dada; Dadaism; Dadaist anglų kalba