E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  konceptualusis menas

Postmodernistinio meno rūšis. Vadovaujamasi įsitikinimu, kad meno esmė glūdi sąvokose ir idėjose. Daiktinė kūrinio forma netenka aktualumo, mąstymo procesas perteikiamas tekstais, diagramomis, fotografijomis, videoįrašais, žemės meno, instaliacijos, kūno meno, performanso išraiškos priemonėmis. Atsirado XX a. 7 deš. pab. JAV ir V. Europoje.

Source of the term description:

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 212.

Terms in other languages

Conceptual; Concept Art; Conceptualist; Idea art; Possible art; Post-object art; conceptual art; information art; anti-object art; head art; dematerialized art; documentary art anglų kalba