E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Baba

Kalnai Makedonijoje.

Source of the term description:

Pasaulio vietovardžiai. Europa, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 41.

Terms in other languages

Baba anglų kalba

Pasaulio vietovardžiai. Europa, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 41.