E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Babonių k.

Palenkės vaivadijoje (lenk. Babance; Babancze).

Terms in other languages

Babance; Babancze lenkų kalba