E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  kaktuso dyglys

Pakitusi kaktuso epidermio išauga. Dyglys būna kietas, sumedėjęs, smailus, pūkiškas, laibus ir trapus. Dažnai kaktuso dygliai sudaro įvairių formų ir dydžių grupes – areoles.

Source of the term description:

Visuotinė lietuvių enciklopedija,Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 9, p. 160.

Non-preferred term

kaktuso spyglys lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas, http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2010 07 30).

Terms in other languages

cactus thorn anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://www.collectionstrust.org.uk/bmmat/mathesc.htm#331 (žiūrėta 2010 02 06).

Cactus lotynų kalba