E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  ikona

Rytų krikščionių religinės tematikos paveikslas. Gali vaizduoti Dievą Tėvą, Mariją, šventuosius, Biblijos scenas, liturginius simbolius. Ikona kuriama laikantis tradicinės ikonografijos ir technologijos. Tapoma ant lentų, drobės, kartais skardos, taikoma enkaustikos, temperos, aliejinės tapybos, kartais mozaikos technika. Kartais dengiama aptaisais. Būdingas abstraktus, dažnai auksinis fonas, kartais su peizažo elementais ir daiktine atributika, pabrėžiamos linijos ir lokalios spalvos.

Source of the term description:

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 160.

Terms in other languages

icon; eikon; ikon anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=icon&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300033945 (žiūrėta 2011 01 31).