E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Meno pasaulis

XX a. pr. rusų dailininkų draugija. Jungė Peterburgo ir Maskvos dailininkus, jų kūryboje susipynė moderno, simbolizmo, neoromantizmo, neoklasicizmo apraiškos. Tapyboje plėtotos istorinės, mitologinės temos, peizažo žanras. Iniciatoriai – A. Benua, S. Diagilevas, draugijai priklausė L. Bakstas, I. Bilibinas, A. Golovinas, J. Lansere, A. Ostroumova-Lebedeva, N. Rerichas, Z. Serebriakova, K. Somovas, M. Dobužinskis, su jais bendravo M. K. Čiurlionis.

Source of the term description:

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 268.

Terms in other languages

Mir Iskusstva; World of Art; World of Art Movement anglų kalba
мир искусства rusų kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 268.