E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Račkos

Miestelis, valsčiaus centras Palenkės vaivadijoje (lenk. Raczki).

Terms in other languages

Raczki lenkų kalba