E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Jaunoji Lenkija

Menininkų sąjūdis Lenkijoje, susiklostęs kaip priešprieša akademizmui. Ragino kūrybą grįsti liaudies dailės tradicijomis, propagavo estetizmo, intuityvizmo, iracionalizmo idėjas. Kūriniuose derino impresionizmo, simbolizmo, art nouveau elementus. Atstovai: S. Wyspianski, J. Mehoffer, J. Malczewski, F. Ruszczyc, X. Dunikowski.

Source of the term description:

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 173.

Terms in other languages

Young Poland anglų kalba
Młoda Polska; Mloda Polska lenkų kalba