E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  tabalai

Lietuvių liaudies muzikos instrumentas – viena, dvi, trys sausos uosio ar klevo lentos su galuose išgręžtomis skylėmis virvėms įverti (kartais lenta pakeičiama metalo gabalu). Lentos pakabinamos ant medžio, prie klėties ar pirties. Tabalams mušti padaromi du ilgoki brūkliai. Garsas trumpas, sausas, labai skardus. Daugiausiai atliekami įvairūs ritminiai signalai. Tabalais būdavo išgenama banda, panešama apie gaisrus ir kitas nelaimes, šaukiamos sueigos, kviečiama į pirtį

Source of the term:

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 20

Source of the description:

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 20–21