E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  gabardinas

Audinys iš šukuotinių vilnonių, medvilninių ar cheminio pluošto siūlų. Audinio paviršius su įstrižais reljefiniais ranteliais. Metmenų tankumas paprastai didesnis už ataudų. Iš gabardino siuvami moterų ir vyrų apsiaustai, kostiumai, uniformos.

Source of the term description:

Dailės žodynas,red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 134.

Terms in other languages

gaberdine; gabardine anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas,Kaunas: Technologija, 2001, p. 107.