E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  ožkų vilna

Pluoštas iš primityviųjų veislių ožkų plaukų.

Source of the term description:

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, Kaunas: Technologija, 2001, p. 241.

Terms in other languages

goat wool anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://www.collectionstrust.org.uk/bmmat/mathesg.htm#834 (žiūrėta 2011 08 25).