E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Sachalino fosiliniai sakai

Randami paleoceno rudųjų anglių sluoksniuose, mineralogiškai tapatūs rumenitui.

Source of the description:

Tranyzas A., Palangos gintaro muziejus, Vilnius: Lietuvos Dailės muziejus, 1991, p. 14.

Terms in other languages

Sakhalin amber anglų kalba