E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  šafranas

Natūralus pigmentas, iš džiovintų krokų žiedų paruošta geltona dažioji medžiaga. Vartotas nuo III tūkstantmečio pr. Kr. iki XIX a.

Source of the term:

Senvaitienė J., Kruopaitė L., Bagdzevičienė J., „Pigmentų ir dažiklių naudojimo chronologija", Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 10, 2005 m. II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007, p. 75.

Source of the description:

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=pigment&logic=AND&note=&subjectid=300013073 (žiūrėta 2011 09 07).

Terms in other languages

saffron; saffron yellow anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=pigment&logic=AND&note=&subjectid=300013073 (žiūrėta 2011 09 07).