E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  šachmatų komplektas

Šachmatų žaidimo komplektas, sudarytas iš lentos ir figūrų.

Source of the description:

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=pair&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300216608 (žiūrėta 2011 03 14).

Non-preferred term

šachmatai

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/word/%C5%A1achmatai/ (žiūrėta 2013 04 13).

Terms in other languages

chess set anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=pair&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300216608 (žiūrėta 2011 03 14).