E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  vilkelis

Sukamas žaislas.

Source of the description:

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/86132/ (žiūrėta 2013 03 23).

Non-preferred term

ūžlė

Blaževičius P., Seniausieji Lietuvos žaislai, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011, p. 65–65.

sukutis

Blaževičius P., Seniausieji Lietuvos žaislai, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011, p. 65–65.