E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  švirkštas

Vamzdelis su stūmokliu vaistams į organizmą leisti.

Source of the term description:

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/49995/ (žiūrėta 2012 06 05).

Terms in other languages

syringe; syringe-tube anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 05).