E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Įkurta Vokietijos Demokratinė Respublika (VDR)

K. Adenaueris buvo pirmasis VFR kancleris (1949–1963).