E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Dactylorhiza traunsteineri

Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą.

Source of the term:

Lietuvos raudonoji knyga, Vilnius: Lututė, 2007; Vikipedija. Laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Augalai (žiūrėta 2011 m. gruodžio mėnesį).