E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Įkurtas Klaipėdos dramos teatras

Nuo 1935 m. liepos 1 d. – Valstybės teatro Klaipėdos skyrius (1935 m. birželio 27 d. švietimo ministro įsak. D/Nr. 26. – LTSR CVA, f. 391, ap. 4, b. 1170, l. 159); nuo 1945 m. spalio 1 d. – Klaipėdos muzikinės komedijos teatras (1945 m. spalio 22 d. MRV prie LTSR LKT viršininko įsak. Nr. 431. – LTSR CVLMA, f. 289, ap. 1, b. 1, l. 497); nuo 1949 m. gegužės 27 d. – Klaipėdos muzikinės dramos teatras (1949 m. gegužės 25 d. MRV prie LTSR MT viršininko įsak. Nr. 235. – LTSR CVLMA, f. 289, ap. 1, b. 8, l. 119); nuo 1951 m. vasario 16 d. – Klaipėdos dramos teatras (1951 m. vasario 16 d. MRV prie LTSR MT viršininko įsak. Nr. 72. – LTSR CVLMA f. 289, ap. 1, b. 12, l. 21).

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Non-preferred term

Valstybės teatro Klaipėdos skyrius

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Klaipėdos muzikinės komedijos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Klaipėdos muzikinės dramos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Terms in other languages