E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Įkurtas „Šiaurės Atėnų“ teatras

Pradėjo veikti 1991 02 kaip „Šiaurės Atėnų” bendrijos padalinys. 1992 07 13 – įregistruota nesiekianti pelno organizacija „Šiaurės Atėnų teatras“.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.