E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  N. Gogolio spektaklio „Lošėjai“ premjera

N. Gogolis. „Lošėjai“. Seniai praėjusių dienų įvykiai. Komiškas anekdotas. Iš rusų k. vertė V. Čepliejus.  Rež. H. Glenas, dail. A. Jacovskis, rež. pad. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Ichariovas – K. Smoriginas; Utešitelnas – V. Bagdonas, R. Kazlas; Švochniovas – V. Petkevičius; Krugelis – J. Pocius; Zamuchriškinas – S. Bareikis, G. Girdvainis; Glovas, Michailas Aleksandrovičius – R. Karvelis; Glovas, jo sūnus – G. Storpirštis, G. Žalėnas; Aleksejus – R. Vilkaitis; Gavriuška – A. Storpirštis; Muzikantas – P. Keblikas.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.