E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Įkurtas Panevėžio teatras „Menas“

Lietuvos Respublikos Panevėžio miesto tarybos 1991 09 12 Nr. 5-6 sprendimu įregisruotas Valstybinis vaikų teatras. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1319 Kultūros ministerijoje įregistruotas Panevėžio teatras „Menas”.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.