E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Ž. Kokto, F. Pulenko spektaklio „Žmogaus balsas“ premjera

Ž. Kokto, F. Pulenkas. „Žmogaus balsas“. Vieno veiksmo lyrinė tragedija-opera. Iš prancūzų k. vertė A. Tauragis.  Rež. R. Kudzmanaitė, dail. J. Paulėkaitė, pianistas E. Mikšys. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Vaidina N. Bulotaitė.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.