E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Įkurtas Kauno mažasis teatras

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 05 26 nutarimu Nr. 393, Kauno miesto valdyboje įregistruotas Kauno mažasis teatras.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.