E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  B. Sleido spektaklio „Kitais metais, tuo pačiu laiku“ premjera

B. Sleidas. „Kitais metais, tuo pačiu laiku“. 2 dalių pjesė. Iš anglų k. vertė L. Vanagienė. Rež. V. Bagdonas, scenogr. A. Jacovskis, kost. dail. A. Jacovskytė, rež. pad. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Doris – L. Štrimaitytė; Džordžas – R. Ramanauskas, G. Žalėnas; Kambarinė – L. Budzeikaitė, B. Didžgalvytė.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.