E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  G. Mareckaitės spektaklio „Cecilijos kelionė“ premjera

G. Mareckaitė. „Cecilijos kelionė“. Tekstų skaitymai. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Skaito: J. Pocius, I. Kriauzaitė, F. Jakšys.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.