E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  S. Mrožeko spektaklio „Emigrantai“ premjera

S. Mrožekas. „Emigrantai“. Iš lenkų k. vertė A. Bučys. Rež. I. Bučienė, dail. F. Bandorius. Valstybinis jaunimo teatras.
AA – R. Adomaitis; XX – V. Rumšas.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.