E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  A. Čeredėjevaitės spektaklio „Elenytė ir trigalvis“ premjera

A. Čeredėjevaitė. „Elenytė ir trigalvis“. Spektaklis lietuvių liaudies pasakų motyvais. Rež. A. Čeredėjevaitė, rež. – konsult. I. Bučienė, dail. R. Bartašius, scenogr. D. Dokšaitė, komp. V. Bartulis. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Pasakorė – A. Čeredėjevaitė.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.