E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  V. Mazūro spektaklio „Princesė ir kiauliaganys“ premjera

V. Mazūras. „Princesė ir kiauliaganys“. Pagal H. K. Anderseną. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis. Valstybinis jaunimo teatras.
Jonas ir Trolis – A. Kazanavičius, D. Kazlauskas; Karalius – R. Karvelis; Karalienė, Dama ir Tarnaitė – N. Bižanaitė; I tarnas ir I brolis – V. Taukinaitis; II tarnas ir II brolis – S. Sipaitis.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.