E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  B. Štrauso spektaklio „Laikas ir kambarys“ premjera

B. Štrausas. „Laikas ir kambarys“. Vienos dalies spektaklis. Iš vokiečių k. vertė T. Četrauskas. Rež. G. Varnas, scenogr. S. Staniūnas, kost. dail. J. Statkevičius, muziką parinko F. Latėnas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Mari Štoiber – R. Valiukaitė; Julius – A. Bialobžeskis, A. Sakalauskas; Olafas – S. Mykolaitis; Vyras be laikrodžio – S. Račkys, E. Jaras; Nekantrioji – N. Bulotaitė, D. Michelevičiūtė; Frankas Arnoldas – A. Dapšys, S. Kubilius; Miegančioji moteris – J. Vilūnaitė, J. Dapkūnaitė; Vyras su žieminiu paltu – A. Kazanavičius, R. Bučius; Visiškai nepažįstamas vyras – D. Siaurusaitis.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.