E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  B. M. Kolteso spektaklio „Naktis prieš pat miškus“ premjera

B. M. Koltesas. „Naktis prieš pat miškus“. Vienos dalies spektaklis. Rež. I. Jonynas, dail. N. Gultiajeva, komp. M. Petrikas. Valstybinis jaunimo teatras.
Vaidina: A. Bialobžeskis, D. Kazlauskas, T. Kizelis, N. Varnelytė, A. Kazanavičius.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.