E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  V. Haufo spektaklio „Nykštukas Nosis“ premjera

V. Haufas. „Nykštukas Nosis“. Spekt., lėles ir scenogr. sukūrė V. Mazūras, komp. F. Latėnas. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Vaidina: N. Bižanaitė-Mazūrienė, A. Zujytė.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.