E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  M. Kunderos spektaklio „Žakas fatalistas ir jo šeimininkas“ premjera

M. Kundera. „Žakas fatalistas ir jo šeimininkas“. Iš čekų k. vertė A. Grybauskas. Rež. C. Graužinis, dail. V. Narbutas, kost. dail. V. Masteikienė, komp. G. Puskunigis, rež. pad. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Žakas – T. Kizelis; Šeimininkas – I. Jankaitis, R. Kazlas; Smuklininkė Agata – B. Arsobaitė, A. Gintautaitė, N. Varnelytė; Sent Uenas – L. Raudonis; Markizas – A. Bialobžeskis; Duktė, Žiustina – L. Budzeikaitė, K. Ovčinikaitė; Motina, Agatos motina – L. Štrimaitytė; Pindžius – R. Karvelis; Pindžiukas – A. Kazanavičius.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.