E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  V. Kukulo ir R. Tumino spektaklio „Čia nebus mirties“ premjera

V. Kukulas ir R. Tuminas. „Čia nebus mirties“. Teatro vaidinimas. Rež. R. Tuminas, dail. V. Idzelytė, komp. F. Latėnas, rež. pad. V. Vilbik. Aktoriams talkino Z. Kelmickaitė ir Č. Žebrauskas. Vilniaus mažasis teatras.
Spektaklyje vaidina: R. Bagdzevičius, J. Berūkštytė, J. Braškys, J. Brogaitė, A. Bružas, I. Burneikaitė, M. Capas, G. Ciplinskaitė, A. Dapšys, V. Dumšaitis, E. Gabrėnaitė, A. Janušauskaitė, L. Kalpokaitė, I. Leonavičiūtė, R. Paliukaitytė, V. Petrauskas, S. Račkys, V. Ramanauskaitė, J. Rygertas, V. Rumšas, A. Rūkas, A. Sabalys, M. Smagurauskas, A. Šinkūnas, A. Žebrauskas.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.