E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  F. Šilerio spektaklio „Klasta ir meilė“ premjera

F. Šileris. „Klasta ir meilė“. Rež. A. Šlepikas, dail. R. Skrebūnaitė, muz. apipav. F. Latėno. Vilniaus mažasis teatras.
Tėvas Mileris – S. Mykolaitis; Ponia Miler – I. Šalkauskaitė; Luiza Miler – V. Aniukštytė; Rūmų prezidentas fon Valteris – A. Šlepikas; Ferdinandas fon Valteris – A. Bialobžeskis; Ledi Milford – J. Dzemenaitė; Hofmaršalas fon Kalbas – L. Pečiūra; Sekretorius Vurmas – R. Žirgulis.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.