E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  K. Voitylos spektaklio „Priešais juvelyro parduotuvę“ premjera

K. Voityla. „Priešais juvelyro parduotuvę“. Iš lenkų k. vertė R. Jakutis. Past. meno vad. R. Tuminas, rež. Z. Buožis, scenogr. V. Narbutas, komp. F. Latėnas. Vilniaus mažasis teatras.
Meditacijoje apie Santuokos sakramentą protarpiais peraugančioje į dramą dalyvauja: J. Brogaitė, I. Burneikaitė, R. Jakučionytė, L. Kalpokaitė, R. Paliukaitytė, V. Ramanauskaitė, R. Bagdzevičius, M. Capas, A. Dapšys, V. Petrauskas, A. Šimkūnas.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.