E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  A. Demidovo spektaklio „Pakviesk mane kelionėn…“ premjera

A. Demidovas. „Pakviesk mane kelionėn…“. Autorinės dainos vakaras. Rež. A. Demidovas, dail. N. Livont. Lietuvos rusų dramos teatras. Mažoji scena.
Savo dainas dainuoja A. Demidovas.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.