E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Žadeikių dv.

Žadeikių dvaras, Kartenos sen.