Paieškos kriterijai:

 • Meno stiliai ir periodai: barokas (Europoje)
 • Ieškoti tarp: sukurta
 • Ieškoti tarp: pagaminta
 
Objektai surūšiuoti pagal
   
 • Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lenkijos šilingas

  Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lenkijos šilingas, 1660 m.

  Lenkijos Karalystės varinė, vienos trečiosios grašio vertės moneta – šilingas. AVERSAS: centre laurais vainikuoto valdovo portretas profiliu į dešinę, po juo Ujazdovo kalyklos nuomotojo (1659–1665) Tito Livijaus Boratinio (Titus Livio Boratini) inicialai: „T.L.B.“. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „IOAN[nes]. CAS[imirus]. REX.“. (Vertimas pažodžiui: „Jonas Kazimieras karalius“). REVERSAS: centre Lenkijos herbas Erelis su Vazų giminės herbu ant krūtinės, po juo Lenkijos didžiojo iždininko (1659–1668) Jano Krasinskio (Jan Krasiński) giminės herbo figūra – ant pasagos tupintis naktikovas su žiedu snape. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „SOLID[us]. REG[ni]. POL[oniæ]. 1660“. (Vertimas pažodžiui: „Šilingas karalystės Lenkijos. 1660“).
  Jono Kazimiero variniai Lenkijos šilingai Ujazdovo monetų kalykloje buvo kaldinami 1659–1665 metais.

  Aprašė Linas Bubnelis
 • Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lenkijos šeštokas

  Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lenkijos šeštokas, 1661 m.

  Lenkijos Karalystės biloninė (t. y. žemos prabos sidabro), šešių grašių vertės moneta – šeštokas. AVERSAS: centre karūnuoto, su „Aukso vilnos“ ordinu ir grandine ant krūtinės, valdovo portretas profiliu į dešinę. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „IO[A]N[nes]: CASIM[irus]: D[ei]: G[ratia]: REX. POL[oniæ] & SVE[tiæ]“. (Vertimas pažodžiui: „Jonas Kazimieras Dievo malone karalius Lenkijos ir Švedijos“). REVERSAS: centre, po karūna, nominalo skaičius: „VI“ ir Lenkijos, LDK bei Vazų giminės herbai, po jais Bydgoščiaus kalyklos nuomotojo (1660–1662) Tomašo Tymfo (Thomas Tümpe) inicialai: „T.–T.“ ir Lenkijos didžiojo iždininko (1659–1668) Jano Krasinskio (Jan Krasiński) giminės herbo figūra – ant pasagos tupintis naktikovas su žiedu snape. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „GROS[sus]. ARGE[nteus]. SEX[duplex]. REG[ni]. POL[oniæ]. 1661“. (Vertimas pažodžiui: „Grašis sidabrinis šešiagubas karalystės Lenkijos, 1661“).

  Aprašė Linas Bubnelis

 • Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lenkijos šeštokas

  Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lenkijos šeštokas, 1660 m.

  Lenkijos Karalystės biloninė (t. y. žemos prabos sidabro), šešių grašių vertės moneta – šeštokas. AVERSAS: centre karūnuoto valdovo portretas profiliu į dešinę, po juo Lenkijos didžiojo iždininko Jano Krasinskio (Jan Krasiński) giminės herbo figūra – ant pasagos tupintis naktikovas su žiedu snape. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „IOAN[nes]. CASIM[irus]. D[ei]. G[ratia]. REX. POL[oniæ] & SVE[tiæ]“. (Vertimas pažodžiui: „Jonas Kazimieras Dievo malone karalius Lenkijos ir Švedijos“). REVERSAS: centre, po karūna, nominalo skaičius: „VI“ ir Lenkijos, LDK bei Vazų giminės herbai, po jais Krokuvos kalyklos nuomotojo (1658–1682(?)) Tito Livijaus Boratinio (Titus Livio Boratini) inicialai: „T.L.B.“. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „GROS[sus]. ARGE[nteus]. SEX[duplex]. REG[ni]. POL[oniæ]. 1660“. (Vertimas pažodžiui: „Grašis sidabrinis šešiagubas karalystės Lenkijos, 1660“).

  Aprašė Linas Bubnelis

 • Jono III Sobieskio (1647–1696) Lenkijos šeštokas

  Jono III Sobieskio (1647–1696) Lenkijos šeštokas, 1682 m.

  Lenkijos Karalystės biloninė (t. y. žemos prabos sidabro) šešių grašių vertės moneta – šeštokas. AVERSAS: centre laurais vainikuoto valdovo portretas profiliu į dešinę, po juo kalyklos nuomotojo (1658–1682) Tito Livijaus Boratinio (Titus Livio Boratini) inicialai: „T.L.B.“. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „IOAN[es] . III . D[ei] . G[ratia] REX POL[oniæ] . M[agnus] . D[ux] . L[ituaniæ] . R[ussiæ] . P[russiæ]“. (Vertimas pažodžiui: „Jonas III Dievo malone karalius Lenkijos, didysis kunigaikštis Lietuvos, Rusijos, Prūsijos“). REVERSAS: centre, po karūna, Lenkijos, Sobieskių giminės (herbo figūra – šarvų dalis) ir LDK herbai, virš jų nominalo skaičius: „VI“. Po herbais data: „16–82“ ir Lenkijos didžiojo iždininko (1668–1683) Andrejaus Morštino (Andrzej Morsztyn) giminės herbo figūra – pusmėnulis su žvaigžde. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „GROS[sus] . ARG[enteus] . SEX[duplex] . REG[ni] . POLONIÆ“. (Vertimas pažodžiui: „Grašis sidabrinis šešiagubas karalystės Lenkijos“). Jono III Sobieskio Lenkijos šeštokai Bydgoščiaus kalykloje buvo kaldinami 1677–1685 metais.

  Aprašė Linas Bubnelis
 • Jono III Sobieskio (1647–1696) Lenkijos šeštokas

  Jono III Sobieskio (1647–1696) Lenkijos šeštokas, 1683 m.

  Lenkijos Karalystės biloninė (t. y. žemos prabos sidabro) šešių grašių vertės moneta – šeštokas. AVERSAS: centre laurais vainikuoto valdovo portretas profiliu į dešinę, po juo kalyklos nuomotojo (1658–1682) Tito Livijaus Boratinio (Titus Livio Boratini) inicialai: „T.L.B.“. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „IOAN[es] . III . D[ei] . G[ratia] REX POL[oniæ] . M[agnus] . D[ux] . L[ituaniæ] . R[ussiæ] . P[russiæ]“. (Vertimas pažodžiui: „Jonas III Dievo malone karalius Lenkijos, didysis kunigaikštis Lietuvos, Rusijos, Prūsijos“). REVERSAS: centre, po karūna, Lenkijos, Sobieskių giminės (herbo figūra – šarvų dalis) ir LDK herbai, virš jų nominalo skaičius: „VI“. Po herbais data: „16–83“ ir Lenkijos didžiojo iždininko (1668–1683) Andrejaus Morštino (Andrzej Morsztyn) giminės herbo figūra – pusmėnulis su žvaigžde. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „GROS[sus] . ARG[enteus] . SEX[duplex] . REG[ni] . POLONIÆ“. (Vertimas pažodžiui: „Grašis sidabrinis šešiagubas karalystės Lenkijos“). Jono III Sobieskio Lenkijos šeštokai Bydgoščiaus kalykloje buvo kaldinami 1677–1685 metais.

  Aprašė Linas Bubnelis
 • Jono III Sobieskio (1647–1696) Lenkijos šeštokas

  Jono III Sobieskio (1647–1696) Lenkijos šeštokas, 1684 m.

  Lenkijos Karalystės biloninė (t. y. žemos prabos sidabro) šešių grašių vertės moneta – šeštokas. AVERSAS: centre laurais vainikuoto valdovo portretas profiliu į dešinę, po juo kalyklos nuomotojo (1658–1682) Tito Livijaus Boratinio (Titus Livio Boratini) inicialai: „T.L.B.“. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „IOAN[es] . III . D[ei] . G[ratia] REX POL[oniæ] . M[agnus] . D[ux] . L[ituaniæ] . R[ussiæ] . P[russiæ]“. (Vertimas pažodžiui: „Jonas III Dievo malone karalius Lenkijos, didysis kunigaikštis Lietuvos, Rusijos, Prūsijos“). REVERSAS: centre, po karūna, Lenkijos, Sobieskių giminės (herbo figūra – šarvų dalis) ir LDK herbai, virš jų nominalo skaičius: „VI“. Po herbais data: „16–84“ ir Lenkijos didžiojo iždininko (1683–1689) Marcino Zamoiskio (Marcin Zamoyski) giminės herbo figūra – trys sukryžiuotos turnyrinės ietys. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „GROS[sus] . ARG[enteus] . SEX[duplex] . REG[ni] . POLONIÆ“. (Vertimas pažodžiui: „Grašis sidabrinis šešiagubas karalystės Lenkijos“). Jono III Sobieskio Lenkijos šeštokai Bydgoščiaus kalykloje buvo kaldinami 1677–1685 metais.

  Aprašė Linas Bubnelis
 • Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lietuvos grašis

  Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lietuvos grašis, 1652 m.

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) biloninė (t. y. žemos prabos sidabro) moneta – grašis. AVERSAS: centre karūnuoto valdovo portretas profiliu į dešinę. Aplink, vaizdulio pakraščiu lotyniška legenda: „IOA[nes) . CAS[imirus] .D:[ei] G:[ratia] REX .PO: [loniæ] M:[agnus] D:[ux] L: [ituaniæ]. (Vertimas pažodžiui: Jonas Kazimieras Dievo malone karalius Lenkijos, didysis kunigaikštis Lietuvos). REVERSAS: centre, po kunigaikštiška kepure LDK herbas Vytis, po juo LDK žemės iždininko (1644–1652) Mikalojaus Gedeono Triznos giminės herbo figūra (dviguba heraldinė lelija). Aplink, vaizdulio pakraščiu lotyniška legenda: „.GROSS [us] [M: [agni] DVCA:[tus] LIT. [uaniæ] 1652“. (Vertimas pažodžiui: grašis Didžiosios Kunigaikštystės Lietuvos).
  LDK biloniniai grašiai buvo kaldinami su pertraukomis 1535–1652 m. Žygimanto Senojo, Žygimanto Augusto, Stepono Batoro, Žygimanto Vazos ir Jono Kazimiero. 1625–1652 m. kaldintų grašių masė buvo 1 g, sidabro praba 250.

  Aprašė Linas Bubnelis

 • Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lenkijos šilingas

  Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lenkijos šilingas, 1663 m.

  Lenkijos Karalystės varinė, vienos trečiosios grašio vertės moneta – šilingas. AVERSAS: centre laurais vainikuoto valdovo portretas profiliu į dešinę, po juo Ujazdovo kalyklos nuomotojo (1659–1665) Tito Livijaus Boratinio (Titus Livio Boratini) inicialai: „T.L.B.“. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „IOAN[nes]. CAS[imirus]. REX.“. (Vertimas pažodžiui: „Jonas Kazimieras karalius“). REVERSAS: centre Lenkijos herbas Erelis su Vazų giminės herbu ant krūtinės, po juo Lenkijos didžiojo iždininko (1659–1668) Jano Krasinskio (Jan Krasiński) giminės herbo figūra – ant pasagos tupintis naktikovas su žiedu snape. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „SOLID[us]. REG[ni]. POLO[niæ]. 1663“. (Vertimas pažodžiui: „Šilingas karalystės Lenkijos. 1663“).
  Jono Kazimiero variniai Lenkijos šilingai Ujazdovo monetų kalykloje buvo kaldinami 1659–1665 metais.

  Aprašė Linas Bubnelis
 • Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lenkijos šeštokas

  Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lenkijos šeštokas, 1664 m.

  Lenkijos Karalystės biloninė (t. y. žemos prabos sidabro), šešių grašių vertės moneta – šeštokas. AVERSAS: centre karūnuoto valdovo portretas profiliu į dešinę. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „IOAN[nes]: CAS[imirus]: D[ei]: G[ratia]: REX. POL[oniæ] & S[vetiæ] M[agnus] D[ux] L[ituaniæ]. R[ussiæ“]. (Vertimas pažodžiui: „Jonas Kazimieras Dievo malone karalius Lenkijos ir Švedijos,didysis kunigaikštis Lietuvos, Rusijos“). REVERSAS: centre, po karūna, nominalo skaičius: „VI“ ir Lenkijos, LDK bei Vazų giminės herbai, po jais Krokuvos (1661–1668) ir Bydgoščiaus (1661–1667) kalyklų nuomotojo Andriaus Tymfo (Andreas Tümpe) inicialai: „A.–T.“ ir Lenkijos didžiojo iždininko (1659–1668) Jano Krasinskio (Jan Krasiński) giminės herbo figūra – ant pasagos tupintis naktikovas su žiedu snape. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „GROS[sus]. ARG[enteus]. SEX[duplex]. REG[ni]. POL[oniæ]. 1664“. (Vertimas pažodžiui: „Grašis sidabrinis šešiagubas karalystės Lenkijos, 1664“).

  Aprašė Linas Bubnelis

 • Jono III Sobieskio (1647–1696) Lenkijos šeštokas

  Jono III Sobieskio (1647–1696) Lenkijos šeštokas, 1679 m.

  Lenkijos Karalystės biloninė (t. y. žemos prabos sidabro) šešių grašių vertės moneta – šeštokas. AVERSAS: centre laurais vainikuoto valdovo portretas profiliu į dešinę, po juo kalyklos nuomotojo (1658–1682) Tito Livijaus Boratinio (Titus Livio Boratini) inicialai: „T.L.B.“. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „IOAN[es] . III . D[ei] . G[ratia] REX POL[oniæ] . M[agnus] . D[ux] . L[ituaniæ] . R[ussiæ] . P[russiæ]“. (Vertimas pažodžiui: „Jonas III Dievo malone karalius Lenkijos, didysis kunigaikštis Lietuvos, Rusijos, Prūsijos“). REVERSAS: centre, po karūna, Lenkijos, Sobieskių giminės (herbo figūra – šarvų dalis) ir LDK herbai, virš jų nominalo skaičius: „VI“. Po herbais data: „16–79“ ir Lenkijos didžiojo iždininko (1668–1683) Andrejaus Morštino (Andrzej Morsztyn) giminės herbo figūra – pusmėnulis su žvaigžde. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „GROS[sus] . ARG[enteus] . SEX[duplex] . REG[ni] . POLONIÆ“. (Vertimas pažodžiui: „Grašis sidabrinis šešiagubas karalystės Lenkijos“). Jono III Sobieskio Lenkijos šeštokai Bydgoščiaus kalykloje buvo kaldinami 1677–1685 metais.

  Aprašė Linas Bubnelis
 • Keleiviai

  Keleiviai, XVII a.

  Nežinomas olandų XVII a. dailininkas
  Paveikslo pirmame plane kalvos papėdėje vaizduojamas nuo balto arklio nulipęs valstietis, kalbinantis galvijų piemenį. Piemuo vaizduojamas iš nugaros, prie jo kojų – šuo. Antrajame plane kalvos papėdėje vaizduojamos šešėlyje stovinčios ir gulinčios karvės, kalvos viršuje – aukštas mūrinis pastatas su arkiniu įėjimu ir trimis prie įėjimo stovinčių žmonių figūrėlėmis.
  Tapyba kruopšti, detali. Koloritas santūrių rusvų, pilkšvų tonų.

  Aprašė Dalia Tarandaitė
 • Vynuogynas

  Vynuogynas, XVIII a.

  Nežinomas vokiečių XVIII a. dailininkas

  Panoraminis peizažas su stafažinėmis žmonių figūrėlėmis. Dešinėje nutapyta upė, kurios krantus jungia arkinis tiltas. Kitoje upės pusėje matyti kalvos su vynuogynais ir slėnyje išsidėsčiusios gyvenvietės pastatai. Pirmajame plane dešinėje nutapyta upėje žvejojančio valstiečio figūrėle, o antrajame plane centre – ką tik per tiltą perėjusi valstiečių pora, susikibusi rankomis, ir su jais prasilenkiantis valstietis. Kontrastingas apšvietimas kuria saulėtos dienos įspūdį.
  Paveikslas priklauso Lietuvos dailės muziejuje saugomam keturių paveikslų ciklui, vaizduojančiam metų laikus. Paveikslo kompozicijoje ir stilistikoje juntamos XVII a. olandų realistinės tapybos įtaka.

   

  Aprašė Dalia Tarandaitė

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 59