Paieškos kriterijai:

 • Meno stiliai ir periodai: barokas (Europoje)
 • Ieškoti tarp: sukurta
 • Ieškoti tarp: pagaminta
 
Objektai surūšiuoti pagal
   
 • Nekaltai pradėtoji Švč. Mergelė Marija
 • Nekaltai pradėtoji Švč. Mergelė Marija
 • Šv. Kazimieras

  Šv. Kazimieras, 1749 m.

  Pranciškus Vaclovas Balcevičius
  Tai vienas gražiausių Pranciškaus Balcevičiaus kūrinių, gana didelio formato vario raižinys, vaizduojantis šventąjį Kazimierą. Jis sukurtas pagal paveikslą, priklausiusį Žemaičių vyskupui Antanui Tiškevičiui ir buvo įdėtas į vyskupo parašytą knygą apie šv. Kazimiero gyvenimą. Raižinyje šventojo figūra visu ūgiu iškilusi dangaus fone. Ją aprėmina grakšti arka, sudaryta iš lanksčių barokinių rokailio elementų, abiejose pusėse besiremianti į stulpus su augalinėmis girliandomis puoštomis kolonomis. Šv. Kazimieras vaizduojamas stovintis, vilkintis karališka mantija, dubliuota šermuonėlio kailiu. Už jo karūnuotos galvos švyti plati aureolė. Iškeltoje dešinėje rankoje jis laiko leliją – tyrumo ir nekaltumo simbolį, dešinėje – krucifiksą – tikėjimo simbolį. Po jo kojomis pamintas skeptras ir karūna – žemiškos valdžios simboliai bei amūro, įkūnijančio kūniškąją meilę, figūra. Šventajam iš kairės įkomponuotas ant debesies priklaupęs angelas, rankose laikantis karūną ir skeptrą – karališkos valdžios simbolius. Tolumoje matosi Vilniaus panoramos dalis: kairėje išraižyti Žemutinės pilies bei Vilniaus katedros su šv. Kazimiero koplyčia fragmentai, dešinėje – Aukštutinės pilies bokštai ir Trijų kryžių kalnas. Raižinio apačioje apvade įkomponuotas vyskupo A. Tiškevičiaus herbas ir išraižytas tekstas.

  Aprašė Regina Urbonienė
 • Šv. Kazimieras

  Šv. Kazimieras, 1749 m.

  Pranciškus Vaclovas Balcevičius
  Tai vienas gražiausių Pranciškaus Balcevičiaus kūrinių, gana didelio formato vario raižinys, vaizduojantis šventąjį Kazimierą. Jis sukurtas pagal paveikslą, priklausiusį Žemaičių vyskupui Antanui Tiškevičiui ir buvo įdėtas į vyskupo parašytą knygą apie šv. Kazimiero gyvenimą. Raižinyje šventojo figūra visu ūgiu iškilusi dangaus fone. Ją aprėmina grakšti arka, sudaryta iš lanksčių barokinių rokailio elementų, abiejose pusėse besiremianti į stulpus su augalinėmis girliandomis puoštomis kolonomis. Šv. Kazimieras vaizduojamas stovintis, vilkintis karališka mantija, dubliuota šermuonėlio kailiu. Už jo karūnuotos galvos švyti plati aureolė. Iškeltoje dešinėje rankoje jis laiko leliją – tyrumo ir nekaltumo simbolį, dešinėje – krucifiksą – tikėjimo simbolį. Po jo kojomis pamintas skeptras ir karūna – žemiškos valdžios simboliai bei amūro, įkūnijančio kūniškąją meilę, figūra. Šventajam iš kairės įkomponuotas ant debesies priklaupęs angelas, rankose laikantis karūną ir skeptrą – karališkos valdžios simbolius. Tolumoje matosi Vilniaus panoramos dalis: kairėje išraižyti Žemutinės pilies bei Vilniaus katedros su šv. Kazimiero koplyčia fragmentai, dešinėje – Aukštutinės pilies bokštai ir Trijų kryžių kalnas. Raižinio apačioje apvade įkomponuotas vyskupo A. Tiškevičiaus herbas ir išraižytas tekstas.

  Aprašė Regina Urbonienė
 • Šv. Kazimieras

  Šv. Kazimieras, 1749 m.

  Pranciškus Vaclovas Balcevičius
  Tai vienas gražiausių Pranciškaus Balcevičiaus kūrinių, gana didelio formato vario raižinys, vaizduojantis šventąjį Kazimierą. Jis sukurtas pagal paveikslą, priklausiusį Žemaičių vyskupui Antanui Tiškevičiui ir buvo įdėtas į vyskupo parašytą knygą apie šv. Kazimiero gyvenimą. Raižinyje šventojo figūra visu ūgiu iškilusi dangaus fone. Ją aprėmina grakšti arka, sudaryta iš lanksčių barokinių rokailio elementų, abiejose pusėse besiremianti į stulpus su augalinėmis girliandomis puoštomis kolonomis. Šv. Kazimieras vaizduojamas stovintis, vilkintis karališka mantija, dubliuota šermuonėlio kailiu. Už jo karūnuotos galvos švyti plati aureolė. Iškeltoje dešinėje rankoje jis laiko leliją – tyrumo ir nekaltumo simbolį, dešinėje – krucifiksą – tikėjimo simbolį. Po jo kojomis pamintas skeptras ir karūna – žemiškos valdžios simboliai bei amūro, įkūnijančio kūniškąją meilę, figūra. Šventajam iš kairės įkomponuotas ant debesies priklaupęs angelas, rankose laikantis karūną ir skeptrą – karališkos valdžios simbolius. Tolumoje matosi Vilniaus panoramos dalis: kairėje išraižyti Žemutinės pilies bei Vilniaus katedros su šv. Kazimiero koplyčia fragmentai, dešinėje – Aukštutinės pilies bokštai ir Trijų kryžių kalnas. Raižinio apačioje apvade įkomponuotas vyskupo A. Tiškevičiaus herbas ir išraižytas tekstas.

  Aprašė Regina Urbonienė
 • Aušros Vartų Dievo Motina

  Aušros Vartų Dievo Motina, XVIII a. vid.

  Pranciškus Vaclovas Balcevičius

  Pranciškus Balcevičius (minimas 1746–1788) daugiausia kūrė religinės tematikos raižinius, papuošdamas juos dekoratyviniais elementais: konsolėmis, kartušais ir pan. Raižydamas Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdą, lenkų dailėtyrininkės Marijos Kalamajskos-Sed (Maria Kałamajska-Saeed) nuomone, jis rėmėsi Augsburgo raižytojo Juozapo Erazmo Belingo apie XVIII a. vid. sukurta graviūra. Joje Aušros Vartų Dievo Motina įkomponuota architektūriniame aprėminime su bokšteliais, kurių vėliavėlių forma suteikta Lietuvos ir Lenkijos herbams – Vyčiui ir ereliui. P. Balcevičiaus graviūra išraižyta sodria lanksčia linija, kaitaliojama su štrichavimu.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Šv. Kazimieras

  Šv. Kazimieras, 1749 m.

  Pranciškus Vaclovas Balcevičius
  Tai vienas gražiausių Pranciškaus Balcevičiaus kūrinių, gana didelio formato vario raižinys, vaizduojantis šventąjį Kazimierą. Jis sukurtas pagal paveikslą, priklausiusį Žemaičių vyskupui Antanui Tiškevičiui ir buvo įdėtas į vyskupo parašytą knygą apie šv. Kazimiero gyvenimą. Raižinyje šventojo figūra visu ūgiu iškilusi dangaus fone. Ją aprėmina grakšti arka, sudaryta iš lanksčių barokinių rokailio elementų, abiejose pusėse besiremianti į stulpus su augalinėmis girliandomis puoštomis kolonomis. Šv. Kazimieras vaizduojamas stovintis, vilkintis karališka mantija, dubliuota šermuonėlio kailiu. Už jo karūnuotos galvos švyti plati aureolė. Iškeltoje dešinėje rankoje jis laiko leliją – tyrumo ir nekaltumo simbolį, dešinėje – krucifiksą – tikėjimo simbolį. Po jo kojomis pamintas skeptras ir karūna – žemiškos valdžios simboliai bei amūro, įkūnijančio kūniškąją meilę, figūra. Šventajam iš kairės įkomponuotas ant debesies priklaupęs angelas, rankose laikantis karūną ir skeptrą – karališkos valdžios simbolius. Tolumoje matosi Vilniaus panoramos dalis: kairėje išraižyti Žemutinės pilies bei Vilniaus katedros su šv. Kazimiero koplyčia fragmentai, dešinėje – Aukštutinės pilies bokštai ir Trijų kryžių kalnas. Raižinio apačioje apvade įkomponuotas vyskupo A. Tiškevičiaus herbas ir išraižytas tekstas.

  Aprašė Regina Urbonienė
 • Šv. Petras Regalatas

  Šv. Petras Regalatas, XVIII a. vid.

  Pranciškus Vaclovas Balcevičius
 • Šv. Juozapas Kolosantas

  Šv. Juozapas Kolosantas, XVIII a. vid.

  Pranciškus Vaclovas Balcevičius
 • Šv. Jonas Nepomukas

  Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a. vid.

  Pranciškus Vaclovas Balcevičius
  Pranciškus Balcevičius kūrė religinės tematikos vario raižinius, ekslibrisus, portretus. Jo kūryba turi rokokinių bruožų, naudojama daug šio stiliaus dekoratyvinių elementų: apvadų, kartušų ir kt. Kruopščiu paraleliniu štrichu išraižytas peizažo fragmentas bei debesyse klūpinčio, angelų apsupto šv. Jono Nepomuko figūra, apsupta penkių žvaigždžių nimbu. Pasak legendos, jos pasirodžiusios toje vietoje, kur buvo nuskandintas šventasis. Į kompoziciją organiškai įjungta juosta su įrašytu šventojo vardu. Jonas Nepomukas – XIV a. gyvenęs Prahos katedros kanauninkas. Vokietijos ir Čekijos karaliaus Vaclovo valia jis buvo numestas nuo tilto ir paskandintas už tai, kad neišdavė Vaclovo žmonos, karalienės Zofijos, išpažinties paslapties. Šventasis Jonas Nepomukas ikonografijoje paprastai vaizduojamas su kunigo drabužiais, kryžiumi dešinėje rankoje ir palmės šakele kairėje. Šiame raižinyje palmės šakelę, simbolizuojančią kankinio mirtį, laiko angelas.

  Aprašė Regina Urbonienė
 • Jėzaus Nazariečio atvaizdas Vilnaus Trinintorių bažnyčioje Antakalnyje
 • Švč. Mergelės Marijos paveikslas šv. Mykolo bažnyčioje Vilniuje
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 59